RegionBenefit

RegionBenefit je vernostný program spoločnosti EBG, a.s., ktorý slúži na dosiahnutie úspory v bežných výdavkoch klientov. Viac o programe RegionBenefit sa dozviete na našom internetovom portáli.

RegionBenefit


Maximalizácia úspory vo Vašom regióne

Každý človek má množstvo výdavkov spojených z chodom domácnosti, od bežných nákupov až po jednorazové investície.

RegionBenefit je benefitový program z nefinančnej oblasti trhu poskytujúci zľavy na produkty a služby, ktoré ľudia denno-denne využívajú. Zapojením do tohto programu naši súčasní, ale aj niektorí potenciálni klienti, dosahujú ďalšiu významnú úsporu vo svojich mesačných výdavkoch. Filozofiou programu RegionBenefit je poskytovať klientom výhody tam, kde žijú a pracujú.

Starostlivý výber zapojených obchodníkov

V programe RegionBenefit sú zapojení obchodníci v rôznych častiach Slovenska, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu o poskytnutí zľavy alebo inej výhody. Spokojnosť našich klientov so službami zapojených obchodníkov pravidelne monitorujeme.
 

Členská karta RegionBenefit

Výhody programu RegionBenefit môžu naši klienti využívať jednoducho – stačí predložiť členskú kartu RegionBenefit u príslušného obchodníka. Samozrejme, o nových výhodách programu klientov pravidelne informujeme.

RegionBenefit a firemní partneri

Program RegionBenefit nachádza využitie aj ako vhodný nástroj na zvýšenie motivácie pre zamestnancov našej firemnej klientely. Zapojením firemného partnera získavajú jeho zamestnanci možnosť uplatňovať výhody programu RegionBenefit u obchodníkov vo svojom regióne. Niektorí naši firemní partneri využívajú program RegionBenefit aj ako podporný nástroj na predaj produktov a služieb koncovým zákazníkom.
 
Oblasti pôsobenia na finančnom trhu
 
  • EBG správa privátnych financií
    Pre fyzické osoby, živnostníkov a zamestnancov našich firemných partnerov.
  • EBG vzdelávanie
    Odborné semináre a tréningy pre zamestnancov, manažérov, študentov a širokú verejnosť.
  • EBG správa firemných financií
    Správa firemných financií určená pre malých a stredne veľkých podnikateľov.