Produktové portóflio - podnikatelia

EBG, a.s. je nezávislá maklérska spoločnosť špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Balík EasyPodnikateľ

 • Poistný balík na krytie podnikateľských rizík podľa výberu klienta
 • Vypracovanie zjednodušenej alebo komplexnej analýzy poistných rizík
 • Vypracovanie pravidelnej servisnej správy
 • Nadštandardné asistenčné služby

Sociálny program

 • Špeciálny zamestnanecký program spájajúci finančné a nefinančné benefity

Poistenie majetkové

 • Poistenie živelné
 • Poistenie All Risk
 • Poistenie krádeže a lúpeže
 • Poistenie vandalizmu
 • Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie stavebno-montážnych rizík

Poistenie prevádzky

 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie ušlého zisku alebo nájomného
 • Poistenie prerušenia dodávky verejných služieb

Poistenie poľnohospodárstva

 • Poistenie plodín
 • Poistenie zvierat
 • Poistenie lesov

Poistenie zodpovednosti

 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za ušlý zisk
 • Poistenie zodpovednosti za výrobok
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov (D&O)
 • Poistenie zodpovednosti dopravcov a zasielateľov

Poistenie finančných rizík

 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie komerčnej kriminality
 • Poistenie kontaminovaných výrobkov
 • Poistenie sťahovania výrobku z trhu
 • Poistenie softvéru
 • Poistenie zrušenia akcie
 • Poistenie počasia
 • Poistenie odmien
 • Poistenie únosu a vydierania
 • Poistenie colných záruk

Poistenie vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Úrazové poistenie sedadiel
 • Poistenie finančnej straty (GAP)
 • Asistenčné služby
 • Poistenie právnej ochrany

Leasing

 • Finančný leasing
 • Operatívny leasing
 

Produktové portóflio - privátni klienti

EBG, a.s. je nezávislá maklérska spoločnosť špecializovaná na sprostredkovanie širokého portfólia finančných produktov a služieb.

Easy Finančný plán

 • Vypracovanie individuálneho finančného plánu na zabezpečenie životných potrieb klienta

EasyZabezpečenie

 • Životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Nadštandardné zdravotné poistenie
 • Poistenie schopnosti splácať úver
 • Poistenie denných dávok v prípade hospitalizácie
 • Poistenie denných dávok v prípade PN
 • Sporiace účty

EasySporenie

 • Životné poistenie
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Stavebné sporenie
 • Termínované vklady
 • Sporiace účty

EasyRodina

 • Životné poistenie pre deti
 • Úrazové poistenie pre deti
 • Poistenie denných dávok v prípade PN
 • Sporiace účty pre mladých

EasyZodpovednosť

 • Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu voči zamestnávateľovi
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z držby zvierat
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Poistenie právnej ochrany

EasyAuto

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Úrazové poistenie sedadiel
 • Poistenie finančnej straty (GAP)
 • Asistenčné služby
 • Poistenie právnej ochrany

EasyMajetok

 • Poistenie stavieb, domov a bytov
 • Poistenie vybavenia domácnosti
 • Poistenie chát a chalúp
 • Poistenie cenností a skla

EasyCestovanie

 • Cestovné poistenie
 • Poistenie rizikových športov

EasyHypotéka

 • Hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti
 • Stavebný hypotekárny úver
 • Refinančný hypotekárny úver
 • Americká hypotéka

EasyÚver

 • Bankový účelový úver
 • Bankový bezúčelový úver
 • Nebankový úver

EasyLeasing

 • Finančný leasing
 
Oblasti pôsobenia na finančnom trhu
 
 • EBG správa privátnych financií
  Pre fyzické osoby, živnostníkov a zamestnancov našich firemných partnerov.
 • EBG vzdelávanie
  Odborné semináre a tréningy pre zamestnancov, manažérov, študentov a širokú verejnosť.
 • EBG správa firemných financií
  Správa firemných financií určená pre malých a stredne veľkých podnikateľov.